Loader

Šta je DPF?

Šta je to DPF filter?

Sam izraz „DPF filter“ nije pravilan, zato što DPF na engleskom znači „Diesel Particulate Filter“. Dakle, reč filter je već uključena u tu skraćenicu, ali mi ćemo povremeno koristiti nepravilan izraz zato što će tako širi krug čitalaca lakše razumeti ovu problematiku. Inače, kod francuskih vozila, tj. na francuskom ovaj filter naziva se FAP.

Čemu služi?

Smanjuje izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, o čemu običan čovek retko razmišlja. Činjenica je da dizelaši, koliko god savremeni bili, izbacuju opasne čestice ukoliko nemaju odgovarajući sistem za njihovo neutralisanje. Ovi filteri se koriste već dugo i danas gotovo da nema novog dizelaša bez DPF filtera.

Životni vek DPF-a

Životni vek DPF filtera jednak je životnom veku automobila, tj, tako bi trebalo da bude ako je motor automobila ispravan i ako se redovno sprovodi regeneracija. Svi problemi koji se javljaju posledica su neispravnog rada motora ili ignorisanja upozorenja po pitanju regeneracije.

Baš iz tog razloga u servisima koji se bave čišćenjem filtera insistiraju da se filter prilikom regeneracije (čišćenja) skida u servisu u kojem prethodno mogu da se utvrde greške u radu motora koje su dovele do zapušenja filtera.

Kako da znam da li moj auto ima DPF?

Početkom osamdesetih su u SAD postavljeni prvi standardi za korišćenje DPF-a. Prvo su korišćeni isključivo na radnim mašinama van puteva. Kada se pokazala efikasnost ovog sistema, polako je počela njegova primena i na motornim vozilima.

Tako su nastala i pravila po kojima je svako vozilo koje koristi dizel gorivo moralo da ima i DPF filter. Ovo je dovelo do toga da već od 2001. godine krene postepeno uvođenje filtera na nova vozila, a od 2006. godine se masovno ugrađuju.

Kako da prepoznam problem sa DPF-om?

Današnji automobili su opremljeni sistemima koji bez uticaja vozača vode računa o svim parametrima rada vozila, a samim tim i o radu DPF-a.

Prosečan filter na sebi ima šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji dolaze iz motora. Pomoću tih senzora centralni računar automobila prepoznaje i stanje u filteru, mereći pritisak u komorama ispred i iza filtera, nivo čađi i pepela u sistemu.

Onog trenutka kada filter dođe u kritičnu zonu, koja podrazumeva da je nivo čađi veći nego što pasivna regeneracija može da reši, računar pomoću signalnih lampica sugeriše vozaču da započne dužu vožnju u nešto oštrijem režimu. Na taj način se povećava temperatura u DPF-u i sprovodi se aktivna regeneracija.

Međutim, vrlo često se dešava da vozači zakasne, tj. ne ispoštuju preporuku svog automobila i ne pomognu mu u regeneraciji filtera, što dovodi do toga da se filter prepuni česticama čađi, a tada je potrebno čišćenje u servisu.  Vrlo je važno da se filter očisti na pravi način, upotrebom odgovarajućih sredstava, jer u suprotnom može biti trajno uništen.