Loader

Auto gas – korak po korak od ugradnje do atesta

Korak po korak do atesta za auto gas (TNG)

Kako doci do atesta za auto gas

1 Korak
Odlazak u servis koji ugradjuje TNG
Izjavu o ugradnji uredjaja i opreme TNG
Kratak opis ugradnje
Sertifikat isparivaca
Sertifikat rezervoara

2 Korak
Odlazak u ovlascenu laboratoriju
5.500 dinara za ispitivanje
3.000 dinara zahtev za uverenje (ABS)
300 dinara republicka administrativna taksa
Uzeti izvestaj o ispitivanju

3 Korak
Tehnicki pregled
1.000 – 1.500 dinara
Overiti izvestaj
Uzeti registracioni list

4 Korak
Povratak u ovlascenu laboratoriju
Uzeti Potvrdu o ispravnosti TNG uredjaja i opreme
Predati overeni izvestaj o ispitivanju i ostalu dokumentaciju

5 Korak
Podizanje atesta (Uverenja o ispitivanju) u laboratoriji ili na kucnoj adresi

6 Korak
Odlazak u policiju po novu saobracajnu dozvolu
1.314 dinara
Predati registracioni list i Uverenje o ispitivanju
Uzeti novu saobracajnu dozvolu
 

Jos o ugradnji auto gasa
Ugradnja auto gasa u nasem servisu